Hulplijnen

Hulp en zorg bij psychische problemen

Heeft u (direct) psychische zorg nodig? Voor uzelf of voor een naaste? Hier ziet u waar u terecht kunt.

Direct hulp in crisissituatie

 • Bel uw huisarts of diens vervanger. De huisarts kan u helpen of doorverwijzen naar de crisisdienst.
 • De Luisterlijn (0900-0767). Dag en nacht bereikbaar.
 • 113 zelfmoordpreventie (0900-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.

Wilt u een luisterend oor of persoonlijk advies?

De medewerkers van telefonische en online hulplijnen geven informatie, advies of ondersteuning, of luisteren gewoon naar uw verhaal. U kunt anoniem contact opnemen.

De telefoonlijnen zijn niet altijd gratis; op de website van de hulpdiensten vindt u hier meer informatie over.

Hulp bij psychische problemen

 • De Luisterlijn (0900-0767): voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • MIND Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
 • Mikado Helpdesk voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg.
 • Kindertelefoon (0800-0432).
 • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
 • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar).

Hulp bij verslaving

Hulp voor naasten

Hulp bij huiselijk geweld

 • Bel 0800 2000 als je hulp nodig hebt of huiselijk geweld vermoedt. Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld.
 • Veilig thuis: slachtoffers en omstanders kunnen ook zelf direct contact opnemen met Veilig Thuis voor een luisterend oor en  advies.
 • Sterk Huis helpt mensen bij een lastige of bedreigende (thuis)situatie of door een moeilijke periode.
 • Bij Chat met Fier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen (anoniem) hun verhaal delen
 • Anoniem chatten: https://www.chathulp.nu/chatten-over-huiselijk-geweld
 • Kijk bij slachtofferhulp voor vragen over wat je het beste kunt doen
 • Safe Women: online hulp voor vrouwen bij partnergeweld
 • JouwGGDchat: anoniem chatten voor jongeren met JouwGGD
 • ikvermoedhuiselijkgeweld.nl: bij vermoedens van huiselijk geweld of als je huiselijk geweld signaleert:
 • huiselijkgeweld.nl/organisaties/voor-wie-hulp-zoekt: organisaties bij wie iemand die hulp zoekt terecht kan op een rij.
 • Stop it now: seksueel kindermisbruik voorkomen door hulp aan mensen die dreigen een grens over te gaan of dat al zijn gegaan ten aanzien van minderjarigen. Ook voor naasten en professionals bereikbaar. Telefoon: 0800 266 64 36

Bron: https://www.informatielangdurigezorg.nl/complexe-zorgvragen/routes-en-opschaling/hulp-bij-psychische-problemen

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.